Публікації


ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

ЯНУШЕВИЧ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ ДИСЕРТАЦІЯ: «ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ» Висновки (вибране): У дисертації наведено розв’язання актуальної наукової проблеми, яка полягає у розробленні теоретичних основ і практичних рекомендацій та в обґрунтуванні основних напрямів покращення інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування…

ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) БУДІВЛІ АБО ІНШОЇ КАПІТАЛЬНОЇ СПОРУДИ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

СЕМЕНЬКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА ДИСЕРТАЦІЯ: «ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) БУДІВЛІ АБО ІНШОЇ КАПІТАЛЬНОЇ СПОРУДИ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ» Висновки (вибране): У Висновках викладено найбільш вагомі наукові результати дослідження, до яких належать такі: 1. Договір найму будівлі (споруди) спрямований на задоволення тимчасових потреб…

ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЦУВІНА ТЕТЯНА АНДРІЇВНА ДИСЕРТАЦІЯ: «ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ» Висновки (вибране): Дисертація є кваліфікаційною науковою працею, що містить наукові положення та науково обґрунтовані результати в галузі науки цивільного процесуального права, що вирішують важливу наукову проблему, яка полягає…

СПЕЦІАЛЬНА КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА ЯК ІНШИЙ ЗАХІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

ВИННИК АННА ОЛЕГІВНА ДИСЕРТАЦІЯ: «СПЕЦІАЛЬНА КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА ЯК ІНШИЙ ЗАХІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ» Висновки (вибране): У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукової проблеми правової регламентації та застосування спеціальної конфіскації як іншого заходу кримінально-правового характеру….

РОЗСУД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

ТОРБАС ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ДИСЕРТАЦІЯ: «РОЗСУД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ» Висновки (вибране): 1. Розсуд у кримінальному процесі – це можливість реалізації повноважень, яка полягає в прийнятті за допомогою інтелектуально-вольового механізму одного обов’язкового для виконання юридично значущого законного рішення з декількох запропонованих…

КОДИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

БОНДАРЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА ДИСЕРТАЦІЯ: «КОДИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ» Висновки (вибране): У дисертаційній роботі комплексний аналіз теоретичних положень, норм національного та міжнародного законодавства, практики їх застосування призвело до вирішення комплексу наукових проблем, які визначають зміст, генезу та…