Юридична компанія «Profecto» брала участь в круглому столі з обговорення заходів протидії страховому шахрайству


12.02.2016 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг проводився круглий стіл на тему «Заходи протидії страховому шахрайству: нормативно-правове регулювання та технологічні рішення».

В ході проведення круглого столу учасниками обговорювалися зміни до законодавства, нагальні проблеми у сфері страхування, проблеми виявлення та подолання такого явища як страхове шахрайство. Зокрема, з вказаною метою, представникам страхових компаній запропоновано долучитись до новоствореної бази даних «Пошук», в рамках якої страхові компанії могли б оперативно здійснювати обмін інформацією щодо страхувальників та зареєстрованих страхових випадків.

Також акцентувалась увага на підвищенні соціальних гарантій, що неодмінно призведе до зростання рівня страхового шахрайства в Україні, який є і так досить високим порівняно з країнами ЄС. Учасники обговорення звернули увагу на нормативну невизначеність взаємодії з правоохоронними органами, відсутністю доступу до інформації, яка перебуває у їх віданні, достатньому для попередження шахрайських дій. Крім того, висловлювалась думка щодо необхідності внесення змін до діючого Кримінального Кодексу України та інших нормативних актів з метою законодавчого визначення поняття «страхове шахрайство», та правового закріплення його як окремого виду злочину.

Юрист Юридичної компанії «Profecto» Пересунчак Ярослав, який представляв компанію в обговоренні вказаних питань висловив думку щодо достатньої якості нормативного визначення шахрайських дій в діючому Кримінальному кодексі, для виявлення та покарання винних у вказаних діях. Відповідна норма кодексу реалізується при протидії банківському шахрайству, шахрайських діях з об’єктами нерухомості та ін.

IMG_2527